Vady morčat

 

Zálomek na oušku

   Jedná se o záhyb na uchu, způsobený genetickou vadou. Správné ucho má být rovné. Zatímco člověk má zálomky na obou uších, u morčete se jedná o vadu. Pokud má morče jeden zálomek, jedná se o lehkou vadu, registrace je možná, ale při případném vystavování budou stržené body v hodnocení. Při dvou zálomcích už jde o vadu těžkou, vylučující registraci. Při případné výstavě by takové zvíře bylo diskvalifikováno.

 

Poškozené ucho

   Bývá způsobené mechanicky - při potyčce s jiným jedincem, poškozením v ubikaci atp. Morče s poškozeným uchem je registrovatelné, ale při případné účasti na výstavě dojde ke srážce bodů z hodnocení, při rozsáhlém poškození nelze vyloučit ani diskvalifikaci.