Řeč morčat

 

Morčata se stejně jako všechny živé bytosti dorozumívají verbálně a neverbálně. Verbální projevy jsou projevy zvukové, neverbální projevy jsou pak projevy pohybové. Níže naleznete vysvětlení obou druhů dorozumívání. Snad Vám to trochu pomůže porozumět Vašemu miláčkovi :o)

 

Hlasové projevy

 Pokud se narodí miminka, pak si záhy osvojí jeden někdy i nepříjemný zvyk, a to je pískání. Brzy jim v hlavičkách zakotví zkušenost, že jak písknou, tak se dvounožec ihned přiběhne podívat, co se děje. Záhy zjistíme, že tuto zkušenost miminka využívají okamžitě, když nastane pro ně nějaký podnět - jen se něco šustne, a to neustále.

Hlasité pískání, hlasité kvíkání

 Pokud si někdo myslí, že hlasité pískání, které se ozývá, když přijdete domů, znamená, že Vás morčák vítá, hluboce se mýlí. Morče není pes. Nevítá Vás a je nutné si to uvědomit. Volá na Vás: "Fajn, že jsi konečně doma! Mám hlad!!!!" Morče je tvor chytrý a velmi brzy si zvuky spojí s dějem, které po nich přijdou. Když každý den hned po příchodu domů morče nakrmíte, stačí mu pár dní, aby si spojitost uvědomil a zapamatoval.

Dlouhé vrčení 

 Samci se snaží zaimponovat samičce, a tak okolo ní chodí pomalým, kolébavým krokem a dlouze vrčí. Pokud je samička v říji, samec své úsilí zalíbit se samičce zintenzivní. Vrčení může být i projev dominance a v neposlední řadě u samic je také známkou říje, což se projevuje podobným chováním jako u samců, t.j. kolébavý krok a "pokus o nakrytí" jiné samice. Zde nadbíhá samec samici - vrčení je dlouhé a hluboké.

Krátké vrčení

Morče vydává např. při drbání nebo když dostane něco dobrého (vrčením poděkuje) - je spokojené, případně vrčením může reagovat na nějaký zvuk ve smyslu "Ha, co to je?". Vrčení při drbání je kratší, ve vyšších tónech.  

Tlumené pobrukování

 vyjadřuje spokojenost. Tento zvuk můžete slyšet třeba při probíhačkách dospělých morčíků. Pokud dáte proběhnout morčecí mimčo, uslyšíte spíš táhlé pištění, kterým volá mámu.

Zpívání

Je zřejmě vzácný projev. O významu tohoto projevu kolují zatím spíše domněnky, není zatím přesně určený. Podle informací z webu by tento zvuk měl znít jako trylkování ptáčka. 

Cvakání zuby

 Znamená to, že je morče něčím hodně rozzlobené, je to nejvyšší stupeň rozčílení. Morče se nemusí pohodnout se spolubydlícím a cvakáním mu dává najevo, že si má na ně dát pozor (zde to většinou skončí pouze u cvakání zuby). Např. dva samci, než se poperou, tak si tímto způsobem navzájem hrozí, tudíž je lepší oba samce hned oddělit a předejít krvavé rvačce. Když už na rvačku dojde, nikdy se je nepokoušejte roztrhnout holýma rukama, jelikož se v tomto případě bez rozmýšlení morče do vaší ruky zahryzne (vlastní zkušenost), neboť jsou jakoby v transu. Než morče zjistí, že nevisí zakousnuté na protivníkovi, ale na vaší ruce, dost dlouho mu to trvá (než se z transu probere). Výjimečně vás morče může po předchozím varování (skřípání) i hryznout, ale většinou je to opět planá hrozba, útok jen naznačí, případně chytí za prsty, aby dalo na vědomí, že se mu vaše jednání nelíbí. Některá morčata skutečně hryznou, ale to je velká výjimka, spíš to je v povaze jednotlivce, většinou to je také i dominantní morče ve skupině.

Poskakování všemi směry

 Doprovázené i různými zvuky je projev naprosté spokojenosti, radosti ze života a dobré nálady. Morče vypadá, jako když mu v hlavičce úplně "přeskočilo". Takto se projevují nejvíce mláďata, mladší morčata, ale občas i dospěláci. Například poskakování při krmení je u nás na denním pořádku.